Thông tư 24/2017/BTNMT về Kỹ thuật quan trắc môi trường

25/11/2017 07:30:59


Ngày 1/9/2017 Bộ Tài nguyên và Môi trường đã ban hành thông tư số 24/2017/BTNMT về Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường. Hãy vào đường link để tải toàn bộ văn bản: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-24-2017-tt-btnmt-24807

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến