Tăng cường công tác quan trắc môi trường

22/03/2018 03:16:36


Trên cơ sở quy hoạch mạng lưới quan trắc TN&MT quốc gia giai đoạn 2016-2025, tầm nhìn đến năm 2030, ngày 24/10/2017, Thủ tướng Chính phủ đã phê duyệt Đề án xây dựng Hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT tại Quyết định số 1618/QĐ-TTg. Đề án ra mục tiêu thu thập đầy đủ, tích hợp tổ chức xây dựng hệ cơ sở dữ liệu quốc gia về quan trắc TN&MT thống nhất trên cơ sở áp dụng các giải pháp công nghệ, hạ tầng công nghệ thông tin hiện đại tiên tiến, bảo đảm an ninh, an toàn thông tin; Hoàn thiện cơ chế chính sách và quy định kỹ thuật bảo đảm thu nhập, công bố, chia sẻ, cung cấp, khai thác sử dụng thông tin, dữ liệu quan trắc TN&MT kịp thời chính xác...

Ngày 3/9/2017, Thủ tường Chính phủ phê duyệt Quyết định số 1307/QĐ-TTg về chủ trương đầu tư Dự án xây dựng hệ thống quan trắc và cảnh báo môi trường 4 tỉnh miền Trung (Hà Tĩnh, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên-Huế) với mục tiêu nhằm xây dựng hệ thống quan trắc, giám sát và cảnh báo ô nhiễm môi trường biển, đảm bảo hiện đại, đồng bộ để cung cấp thông tin, số liệu, tư liệu về hiện trạng, diễn biến chất lượng môi trường (không khí xung quanh, nước biển và trầm tích); cảnh báo kịp thời khi chất lượng môi trường biển miền Trung có dấu hiệu ô nhiễm.

Năm 2017, Bộ TN&MT công bố báo cáo hiện trạng môi trường quốc gia năm 2016 với chủ để "Môi trường đô thị". Báo cáo đã đề xuất các nhóm giải pháp tổng thể đối với công tác BVMT đô thị như: Hoàn thiện các chính sách, pháp luật về BVMT đô thị và quy hoạch đô thị gắn với phát triển bền vững, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm và phòng ngừa, kiểm soát ô nhiễm...Đây là nguồn tư liệu hữu ích, hỗ trợ các nhà quản lý, hoạch định chính sách trong quá trình lập kế hoạch, quy hoạch phát triển đô thị gắn với BVMT, góp phần phát triển đất nước.

Tạp chí Môi trường, số 1/2018, trang 17

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến