Trạm quan trắc tự động Coliform trong nước

Trạm quan trắc tự động Coliform trong nước
Download tài liệu
Quan trắc tự động tổng Coliform, E-coli trong nước

Từ trước tới nay tổng Coliform, E-coli được lấy mẫu đem về nuôi cấy và đếm trong phòng thí nghiệm. Thời gian mất 5 ngày.

Trạm quan trắc tự động Coliforrm, E-coli cho phép quan trắc tại chỗ, thời gian 30 phút cho ra một kết quả

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến