Tin tức

 • QĐ 958a/QĐ-TTg
  QĐ 958a/QĐ-TTg
  06/01/2017 01:23:47

  Ngày 01/06/2016 Thử tướng Chính phủ ra Quyết định số QĐ985a/QĐ-TTg về việc phê duyệt kế hoạch hành động quốc gia về quản lý chất lượng không khí đến năm 2020, tầm nhìn đến 2015. Điều 1 của...

 • Thông tư 31/TT-BTNMT
  Thông tư 31/TT-BTNMT
  26/12/2016 03:48:24

  Thông tư 31/TT-BTNMT ngày 15/6/2016 quy định bắt buộc các nhà máy có phát thải khí thải phải lắp trạm quan trắc khí thải tự động. Vào đường link để tải thông tư...

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến