Thông tư 31/TT-BTNMT

Thông tư 31/TT-BTNMT ngày 15/6/2016 quy định bắt buộc các nhà máy có phát thải khí thải phải lắp trạm quan trắc khí thải tự động. Vào đường link để tải thông tư này: http://congbao.chinhphu.vn/noi-dung-van-ban-so-31_2016_TT-BTNMT-(21401)?cbid=21398 để biết thêm chi tiết.

Công ty KHCN và BVMT là đại diện phân phối của hãng IMR (Mỹ) tại Việt nam sẽ cung cấp kịp thời cho khách hàng nhu cầu này

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến