Chứng nhận công nghệ phù hợp

Lò đốt rác thải sinh hoạt do công ty nghiên cứu thiết kế, chế tạo đã được Bộ Xây dựng cấp chứng nhận phù hợp theo Quyết định QDD686/QĐ-BXD ngày 12/06/1015

 

@ Bản quyền thuộc về Công ty TNHH Khoa học Công nghệ và Bảo vệ môi trường

Thiết kế bởi công ty Enuy Việt Nam

Hỗ trợ trực tuyến